Asianajotoimisto Askel

PalvelutOta yhteyttä

Asianajotoimisto Tampereella – Asiantuntijuutta, ongelmanratkaisua ja mielenrauhaa

Asianajotoimisto Askel Oy on tamperelainen kiinteistöoikeuteen, yritysjuridiikkaan sekä perhe- ja perintöoikeuteen erikoistunut uuden ajan asianajotoimisto.

Lakipalvelut

Yhtiöt

 • Sopimukset
 • Yhtiöoikeus
 • Yrityksen perustaminen
 • Maksukyvyttömyys
 • Julkiset hankinnat

Kiinteistöjen ja asumisen juridiikka

 • Kiinteistö- ja asuntokauppariidat
 • Hometalo- ja sisäilmaongelmat
 • Vuokrasuhdeasiat

Perhe- ja perintöoikeus

 • Testamentti
 • Edunvalvontavaltuutus
 • Perunkirjoitus
 • Perinnönjako

Riidanratkaisu

 • Neuvottelu
 • Sovittelu
 • Oikeudenkäynti

Asianajotoimisto Tampereella – aina askeleen edellä

Asianajotoimisto Askel Oy on kiinteistöoikeuteen, yritysjuridiikkaan sekä perhe- ja perintöoikeuteen erikoistunut uuden ajan asianajotoimisto. Palvelemme joustavasti pieniä yrityksiä sekä yksityishenkilöitä. Toimistomme sijaitsee Tampereen ydinkeskustassa, ainutlaatuisessa Crazy Town -yhteisössä.

Asianajotoimisto Askel Oy syntyi ajatuksesta raikastaa asianajotoimintaa uusilla tuulahduksilla ja päivittää se osaksi modernia yhteiskuntaa. Asianajotoimisto Askel Oy on meidän näköisemme asianajotoimisto ja teemmekin työtä meille sopivalla, omalla tavallamme asiakasta kuunnellen ja aidossa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Haluamme tehdä jotakin ainutlaatuista, olla askeleen edellä.

Asianajajamme ovat kokeneita oman oikeudenalansa rautaisia ammattilaisia, jotka ovat motivoituneita oppimaan uutta ja kehittämään osaamistaan. Lue lisää

Asianajajamme ovat Suomen Asianajajaliiton jäseniä ja siten asianajajamme ovat velvollisia noudattamaan toiminnassaan lakia ja hyvää asianajajatapaa.

Asianajotoimistomme arvot

 1. Mielenrauha: Autamme asiakasta löytämään parhaan mahdollisen ratkaisun hänen asiaansa tai ongelmaansa. Asiakkaan asia on hoidossa turvallisissa käsissä ja asiakas voi keskittyä muihin asioihin.
 2. Aitous: Tehtävämme on kertoa kaikki mahdolliset ratkaisuvaihtoehdot ja auttaa asiakasta parhaan mahdollisen ratkaisun valinnassa. Kerromme rohkeasti, miten asia oikeasti on.
 3. Kuunteleminen: Oli asia pieni tai suuri, on tärkeää tulla kuulluksi. Me kuuntelemme sekä asiakasta että toisiamme.
 4. Avoimuus: Toimimme osana yhteisöä ja yhteiskuntaa. Aina paras ratkaisu ei pohjaudu pelkästään juridiikkaan, vaan on osattava myös ajatella laatikon ulkopuolelta.
 5. Luottamus: Luottamus on toimintamme ydin. Asiakkaan asia käsitellään aina ehdottoman luottamuksellisesti.