Asianajotoimisto Askel ASIANAJOTOIMISTO TAMPEREELLA

ASIANTUNTIJUUTTA, ONGELMANRATKAISUA JA MIELENRAUHAA

Asianajotoimisto Askel Oy on tamperelainen kiinteistö- ja asuntokauppariitoihin ja asumisen juridiikkaan, potilasvahinkoasioihin sekä perhe- ja perintöoikeuteen erikoistunut uuden ajan asianajotoimisto.

PalvelutOta yhteyttä

Aina askeleen edellä: Asianajotoimisto Tampere

Asianajotoimisto Askel Oy syntyi ajatuksesta raikastaa asianajotoimintaa uusilla tuulilla ja päivittää se osaksi modernia yhteiskuntaa. Haluamme tehdä jotakin ainutlaatuista, olla askeleen edellä. Muuttuvassa yhteiskunnassa asianajotoiminnan pitää uudistua ja myös tällä hyvin konservatiivisena pidetyllä alalla on rohkeasti uskallettava olla muutoksen pioneerina.

Asianajotoimisto Askel Oy on toimintansa alusta alkaen ollut muutoksen ytimessä asianajotoimistomme alkutaipaleen alkaessa ensimmäisenä asianajotoimistona suomalaisessa Crazy Town -yritysyhteisössä.  Nykyään toimimme Ratinalaki-yhteisössä nykyaikaisissa yhteisöllisissä toimitiloissa turvaten samalla asianajotoimintaan kuuluvan ehdottoman luottamuksellisuuden ja asianajosalaisuuden periaatteita.

Asianajotoimisto Askel Oy:ssä toimeksiantoja viedään eteenpäin asiakasta kuunnellen ja aidossa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa tärkeimpänä tavoitteena palvella asiakasta joustavasti hänen oikeudellisessa asiassaan. Asianajaja Reetta Pasanen on kokenut omien osaamisalueidensa ammattilainen, joka on motivoitunut myös oppimaan uutta ja kehittämään ammatillista osaamistaan.

Asianajaja Reetta Pasasen ydinosaamista ovat yksityishenkilöiden asumiseen liittyvät asiat kuten asunto- ja kiinteistökauppariidat, kuluttajansuoja-asiat ja potilasvahingot sekä lisäksi asunto-osakeyhtiömuotoiseen asumiseen ja vuokrasuhteisiin liittyvät erilaiset ongelmatilanteet. Lisäksi Reetalla on vuosien kokemus erilaisista perhe- ja perintöoikeuteen liittyvistä asioista, mm. testamenttien ja edunvalvontavaltakirjojen laatimisesta, perunkirjoituksista sekä perinnönjaoista.

Asianajaja Reetta Pasanen on Suomen Asianajajaliiton jäsen ja siten velvollinen noudattamaan toiminnassaan lakia ja hyvää asianajajatapaa.

Lakipalvelut

kiinteistökauppa ja asuntokauppa

 • asuntokauppalaki
 • kiinteistö- ja asuntokaupan virheet
 • kiinteistö- ja asuntokaupan purku

Asunto-osakeyhtiöt ja vuokrasopimus

 • asunto-osakeyhtiöt
 • taloyhtiöt
 • vuokrasopimus

Perintöoikeus

 • perimysjärjestys
 • testamentti
 • avioehto
 • edunvalvontavaltakirja
 • perunkirjoitus
 • perinnönjako

Riidanratkaisu

 • oikeudenkäynti
 • neuvottelu
 • sovittelu
 • välimiesmenettely

Potilasvahinko

 • potilasvahinkolaki
 • potilasvahingot
 • terveyteen liittyvien tuotteiden virheellisyydet
 • vahingonkorvaus

kuluttajansuoja

 • kuluttajansuojalaki
 • kuluttajansuojan ongelmatilanteet

Asianajotoimistomme arvot

 1. Mielenrauha: Autamme asiakasta löytämään parhaan mahdollisen ratkaisun hänen asiaansa tai ongelmaansa. Asiakkaan asia on hoidossa turvallisissa käsissä ja asiakas voi keskittyä muihin asioihin.
 2. Aitous: Tehtävämme on kertoa kaikki mahdolliset ratkaisuvaihtoehdot ja auttaa asiakasta parhaan mahdollisen ratkaisun valinnassa. Kerromme rohkeasti, miten asia oikeasti on.
 3. Kuunteleminen: Oli asia pieni tai suuri, on tärkeää tulla kuulluksi. Kuuntelemme sekä asiakasta että toisiamme.
 4. Avoimuus: Toimimme osana yhteisöä ja yhteiskuntaa. Aina paras ratkaisu ei pohjaudu pelkästään juridiikkaan, vaan on osattava myös ajatella laatikon ulkopuolelta.
 5. Luottamus: Luottamus on toimintamme ydin. Asiakkaan asia käsitellään aina ehdottoman luottamuksellisesti.

SOSIAALINEN MEDIA