Asianajotoimisto Askel ASIANAJOTOIMISTO TAMPEREELLA

ASIANTUNTIJUUTTA, ONGELMANRATKAISUA JA MIELENRAUHAA

Asianajotoimisto Askel Oy on tamperelainen kiinteistö- ja asuntokauppariitoihin ja kiinteistöalan juridiikkaan sekä perhe- ja perintöoikeuteen erikoistunut asianajotoimisto.

PalvelutOta yhteyttä

Aina askeleen edellä: Asianajotoimisto Tampere

Asianajotoimisto Askel Oy on syntynyt ajatuksesta olla askeleen edellä asianajotoiminnassa osana muuttuvaa yhteiskuntaa.

Haluamme tarjota asiakkaillemme käytännönläheistä ja luotettavaa palvelua. Asianajotoimisto Askel Oy:ssä toimeksiantoja viedään eteenpäin asiakasta kuunnellen ja aidossa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa, tärkeimpänä tavoitteena turvata asiakkaan oikeuksien ja etujen toteutuminen oikeudellisessa asiassa.

Asianajajamme Reetta Pasanen ja Johanna Renkola ovat kokeneita omien osaamisalueidensa ammattilaisia. Heidän ydinosaamistaan ovat asumiseen, rakentamiseen ja kiinteistöjuridiikkaan liittyvät asiat kuten asunto- ja kiinteistökauppariidat, asunto-osakeyhtiöasiat, urakkariidat sekä vuokrasuhteisiin liittyvät erilaiset ongelmatilanteet. Toimimme tarvittaessa apuna sovitteluissa ja riidanratkaisussa. Avustamme myös erilaisten sopimusten ja asiakirjojen laadinnassa sekä toimimme pesänselvitys- ja jakotehtävissä perhe- ja jäämistöoikeudellisissa asioissa.

Asianajajamme ovat Suomen Asianajajaliiton jäseniä ja siten velvollisia noudattamaan toiminnassaan lakia ja hyvää asianajajatapaa.

Toimimme Ratinalaki-yhteisössä nykyaikaisissa yhteisöllisissä toimitiloissa turvaten samalla asianajotoimintaan kuuluvan ehdottoman luottamuksellisuuden ja asianajosalaisuuden periaatteita.

Lakipalvelut

kiinteistökauppa ja asuntokauppa

 • asuntokauppalaki
 • kiinteistö- ja asuntokaupan virheet
 • kiinteistö- ja asuntokaupan purku

Asunto-osakeyhtiöt ja vuokrasuhteet

 • asunto-osakeyhtiöt
 • kiinteistöosakeyhtiöt
 • vuokrasopimukset

Perintöoikeus

 • perimysjärjestys
 • testamentti
 • avioehto
 • edunvalvontavaltakirja
 • perunkirjoitus
 • perinnönjako

Riidanratkaisu

 • oikeudenkäynti
 • neuvottelu
 • sovittelu
 • välimiesmenettely

kuluttajansuoja

 • kuluttajansuojalaki
 • kuluttajansuojan ongelmatilanteet
 • vahingonkorvaus

Rakennusjuridiikka

 • rakennusriidat
 • vakuus- ja vastuukysymykset
 • sopimukset

Asianajotoimistomme arvot

 1. Luottamus: Luottamus on toimintamme ydin. Asiakkaan asia käsitellään aina ehdottoman luottamuksellisesti.
 2. Avoimuus: Annamme asiakkaalle avoimesti arviomme erilaisista ratkaisuvaihtoehdoista ja mahdollisista riskeistä.
 3. Kuunteleminen: Oli asia pieni tai suuri, on tärkeää tulla kuulluksi.
 4. Mielenrauha: Asiakas voi luottaa siihen, että hänen asiaansa hoidetaan hänen etujensa mukaisesti. Autamme asiakasta löytämään parhaan mahdollisen vaihtoehdon hänen asiassaan etenemiseksi.
 5. Luova ajattelu: Aina paras ratkaisu ei pohjaudu pelkästään juridiikkaan, vaan ongelmanratkaisu edellyttää kokonaisvaltaista tilannearviota.

SOSIAALINEN MEDIA