Asianajotoimisto Askel ASIANAJOTOIMISTO TAMPEREELLA

ASIANTUNTIJUUTTA, ONGELMANRATKAISUA JA MIELENRAUHAA

Asianajotoimisto Askel Oy on tamperelainen kiinteistöoikeuteen, yritysjuridiikkaan sekä perhe- ja perintöoikeuteen erikoistunut uuden ajan asianajotoimisto.

PalvelutOta yhteyttä

Aina askeleen edellä: Asianajotoimisto Tampere

Asianajotoimisto Askel Oy syntyi ajatuksesta raikastaa asianajotoimintaa uusilla tuulahduksilla ja päivittää se osaksi modernia yhteiskuntaa. Haluamme tehdä jotakin ainutlaatuista, olla askeleen edellä. Muuttuvassa yhteiskunnassa asianajotoiminnan pitää uudistua ja myös tällä hyvin konservatiivisena pidetyllä alalla on rohkeasti uskallettava olla muutoksen pioneerina.

Asianajotoimisto Askel Oy on muutoksen ytimessä, sillä se on ensimmäinen asianajotoimisto suomalaisessa Crazy Town -yritysyhteisössä, jossa toimimme nykyaikaisissa yhteisöllisissä toimitiloissa turvaten kuitenkin samalla asianajotoimintaan kuuluvan ehdottoman luottamuksellisuuden ja asianajosalaisuuden periaatteita.

Asianajotoimisto Askel Oy on meidän näköisemme asianajotoimisto ja teemmekin työtä meille sopivalla, omalla tavallamme asiakasta kuunnellen ja aidossa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Asianajajamme ovat kokeneita oman oikeudenalansa ammattilaisia, jotka ovat motivoituneita oppimaan uutta ja kehittämään osaamistaan. Muodostamme dynaamisen kaksikon, jonka toisiaan täydentävä osaaminen mahdollistaa asiakkaiden laaja-alaisen ja joustavan palvelemisen niin pienyritysten, yhteisöjen ja yksityishenkilöidenkin oikeudellisissa asioissa.

Asianajaja Reetta Pasasen ydinosaamista ovat yksityishenkilöiden asumiseen liittyvät asiat kuten asunto- ja kiinteistökauppariidat, kuluttajansuoja-asiat ja potilasvahingot sekä lisäksi asunto-osakeyhtiömuotoiseen asumiseen ja vuokrasuhteisiin liittyvät erilaiset ongelmatilanteet. Asianajaja Minna Talsta puolestaan on erikoistunut yritysjuridiikkaan, kuten yhtiöoikeuteen ja sopimuksiin. Omien erityisosaamisalueidensa lisäksi molemmilla asianajajillamme on vuosien kokemus erilaisista perhe- ja perintöoikeuteen liittyvistä asioista, mm. testamenttien ja edunvalvontavaltakirjojen laatimisesta, perunkirjoituksista sekä perinnönjaoista.

Asianajajamme ovat Suomen Asianajajaliiton jäseniä ja siten asianajajamme ovat velvollisia noudattamaan toiminnassaan lakia ja hyvää asianajajatapaa.

Lakipalvelut

kiinteistökauppa ja asuntokauppa

 • asuntokauppalaki
 • kiinteistö- ja asuntokaupan virheet
 • kiinteistö- ja asuntokaupan purku

Asunto-osakeyhtiöt ja vuokrasopimus

 • asunto-osakeyhtiöt
 • taloyhtiöt
 • vuokrasopimus

Yhtiöoikeus ja sopimukset

 • osakeyhtiölaki
 • yhtiömuodon valinta
 • sopimukset
 • julkiset hankinnat
 • maksukyvyttömyys

Perintöoikeus

 • perimysjärjestys
 • testamentti
 • avioehto
 • edunvalvontavaltakirja
 • perunkirjoitus
 • perinnönjako

työoikeus

 • työsopimuksen irtisanominen
 • työsopimuksen purkaminen
 • työsuhteen päättyminen

Riidanratkaisu

 • oikeudenkäynti
 • neuvottelu
 • sovittelu
 • välimiesmenettely

Potilasvahinko

 • potilasvahinkolaki
 • potilasvahingot
 • terveyteen liittyvien tuotteiden virheellisyydet
 • vahingonkorvaus

kuluttajansuoja

 • kuluttajansuojalaki
 • kuluttajansuojan ongelmatilanteet

Asianajotoimistomme arvot

 1. Mielenrauha: Autamme asiakasta löytämään parhaan mahdollisen ratkaisun hänen asiaansa tai ongelmaansa. Asiakkaan asia on hoidossa turvallisissa käsissä ja asiakas voi keskittyä muihin asioihin.
 2. Aitous: Tehtävämme on kertoa kaikki mahdolliset ratkaisuvaihtoehdot ja auttaa asiakasta parhaan mahdollisen ratkaisun valinnassa. Kerromme rohkeasti, miten asia oikeasti on.
 3. Kuunteleminen: Oli asia pieni tai suuri, on tärkeää tulla kuulluksi. Me kuuntelemme sekä asiakasta että toisiamme.
 4. Avoimuus: Toimimme osana yhteisöä ja yhteiskuntaa. Aina paras ratkaisu ei pohjaudu pelkästään juridiikkaan, vaan on osattava myös ajatella laatikon ulkopuolelta.
 5. Luottamus: Luottamus on toimintamme ydin. Asiakkaan asia käsitellään aina ehdottoman luottamuksellisesti.

SOSIAALINEN MEDIA