Edunvalvontavaltuutus, testamentti ja avioehto – jokaiselle välttämättömät asiakirjat?

Edunvalvontavaltuutus, testamentti ja avioehto – jokaiselle välttämättömät asiakirjat?

Asianajajat sanovat usein, että jokaisella tulisi olla edunvalvontavaltuutus, testamentti ja avioehto, mikäli henkilö on avioliitossa. Onko tämä vain myyntipuhetta vai ovatko mainitut asiakirjat todella niin tarpeellisia, että jokaisella pitäisi tällainen asiakirjavalikoima löytyä omasta pöytälaatikosta? Mielestäni jokaiselle tekee hyvää pysähtyä miettimään, onko edunvalvontavaltuutus, testamentti ja avioehto tarpeellinen asiakirja juuri itselle. Tämä harkinta on syytä pysähtyä tekemään silloin, kun asiat ovat hyvin – silloin kun oma terveys vielä riittää asioiden hoitamiseen, kun kysymykset oman varallisuuden järjestämisestä nousevat mieleen tai kun puolison kanssa ovat asiat hyvin ja asioista voidaan avoimesti puhua. Kun asiakirjat näiltä osin ovat kunnossa, on monta huolenaihetta vähemmän murehdittavana. (lisää…)

Yritystoiminnan lopettaminen: toiminimi, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja osakeyhtiö

Yritystoiminnan lopettaminen: toiminimi, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja osakeyhtiö

Yritystoiminnan lopettaminen tulee ajankohtaiseksi, kun hyvä yritysidea ei lähdekään lentoon odotetusti tai jokin yllättävä ja ennalta-arvaamaton asia vie pohjan kannattavalta yritystoiminnalta. Joskus taas vuosien kitkuttelun jälkeen on paras todeta, että yritystoimintaa ei ole järkevää enää jatkaa. Yksinkertaisinta on toiminimellä harjoitettavan yritystoiminnan lopettaminen. Avoimen yhtiön, kommandiittiyhtiön tai osakeyhtiön yritystoiminnan lopettaminen vaatii enemmän paperitöitä ja on hitaampaa.

(lisää…)

Yrityssaneerausmenettely – mitä yrityssaneerauksessa tapahtuu?

Yrityssaneerausmenettely – mitä yrityssaneerauksessa tapahtuu?

Tuomioistuimen päätöksellä aloitettava yrityssaneerausmenettely on lakisääteinen velkajärjestely. Yrityssaneerauksen tarkoituksena on parantaa taloudellisiin vaikeuksiin joutuneen yrityksen toimintaedellytyksiä ja näin välttää konkurssiin asettaminen. Yleensä yritystoimintaa tervehdytetään selvittäjän laatiman saneerausohjelman avulla. Yrityksen velkojat äänestävät ja päättävät, toteutetaanko saneerausohjelma. Yrityssaneeraukseen tulisi hakeutua jo silloin, kun maksuvaikeudet vasta uhkaavat, jotta saneerauksella olisi paremmat mahdollisuudet onnistua.  (lisää…)

Salassapitosopimukset

Salassapitosopimukset

Salassapitosopimukset ja erilaiset salassapitoehdot ovat välttämätön väline yrityksen toimiessa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Salassapitosopimuksella huolehditaan ennakkoon yrityksen liikesalaisuuksien turvaamisesta. Lainsäädännössä liikesalaisuuksille annettu turva ei ole aukoton eikä salassapitovelvollisuuden rikkomisesta aiheutunut vahinko välttämättä tule täysimääräisesti korvatuksi lainsäädännön perusteella. Salassapitosopimuksessa etukäteen vahvistetulla korvauksella (sopimussakolla) pyritään estämään salassapitovelvollisuuden rikkominen.  (lisää…)

Lapsi yrittäjänä – yrityksen perustaminen alaikäisenä

Lapsi yrittäjänä – yrityksen perustaminen alaikäisenä

Lapsi yrittäjänä ja alaikäisen yrityksen perustaminen herättää erilaisia kysymyksiä. Kuinka nuorena voi perustaa yrityksen? Mikä yritysmuoto on paras nuorelle yrittäjälle? Käytännössä lapsi tai nuori tarvitsee aina huoltajansa apua yrityksen perustamiseen ja yritystoiminnan pyörittämiseen. Nuorelle yrittäjälle sopii parhaiten pienimuotoinen yritystoiminta, jota harjoitetaan toiminimen avulla. Kevytyrittäjyys on yksi vaihtoehto 15 vuotta täyttäneelle yrittäjälle.  (lisää…)

Konkurssi – konkurssin tarkoitus, konkurssipesä ja konkurssin raukeaminen

Konkurssi – konkurssin tarkoitus, konkurssipesä ja konkurssin raukeaminen

Mitä konkurssi tarkoittaa ja mitä konkurssissa tapahtuu? Entä jos yhteistyökumppanini joutuu konkurssiin tai jos omaa yritystäni haetaan konkurssiin? Jos yritys ei kykene vastaamaan veloistaan, tuomioistuin asettaa velallisen konkurssiin ja määrää konkurssipesänhoitajan ottamaan yrityksen omaisuuden hallintaansa. Konkurssihakemuksen voi jättää yrityksen velkoja tai yritys itse. Konkurssin tarkoituksena on yrityksen jäljellä olevien varojan jakaminen velkojille ja yritystoiminnan päättäminen. (lisää…)

Reklamaatio kiinteistö- ja asuntokaupassa: kohtuullinen reklamaatioaika

Reklamaatio kiinteistö- ja asuntokaupassa: kohtuullinen reklamaatioaika

Kiinteistö- ja asuntokaupan reklamaatio tulee usein yllättäen vastaan. Kodin hankinta ei aina onnistu ilman vastoinkäymisiä ja joskus asunto- tai kiinteistökaupan jälkeen vastahankitusta kodista voi löytyä jokin sopimuksenvastainen tai haitallinen ominaisuus, kuten kosteusvaurio tai rakennusvirhe. Kaupanteon jälkeisten virhehavaintojen ja niistä ilmoittamisen osalta sekä asuntokauppaa sääntelevässä asuntokauppalaissa että kiinteistökauppaa maakaaressa käytetään molemmissa kohtuullisen reklamaatioajan käsitettä. Yhteiskunnan tänä keväänä kohtaamassa erityisen poikkeuksellisessa tilanteessa voidaan nostaa esiin kysymys siitä, mitä mainittu kohtuullisen ajan käsite tarkoittaa tämänhetkisessä rajoitusten täyttämässä elinympäristössämme. (lisää…)

Osakassopimus – välttämätön osa liiketoimintaa ja riskienhallintaa

Osakassopimus – välttämätön osa liiketoimintaa ja riskienhallintaa

Osakassopimus on välttämätön osa yhtiön riskienhallintaa. Osakassopimuksessa osakeyhtiön osakkeenomistajat ja osakeyhtiö sopivat, miten yhtiön toimintakyky turvataan muuttuvissa olosuhteissa sekä miten osakkeenomistajien intressit yhteensovitetaan. Osakassopimus on hyvä laatia mahdollisimman pian osakeyhtiön perustamisen jälkeen, mieluusti jo perustamissopimuksen laatimisen yhteydessä. (lisää…)

Perintöä odotellessa – perunkirjoitus, perinnönjako ja perintövero

Perintöä odotellessa – perunkirjoitus, perinnönjako ja perintövero

Perunkirjoitus, perintöverotus, perinnönjako – kuinka kauan perinnön saaminen perillisen käyttöön kestää? Jotta perillinen saa perimänsä varallisuuden käyttöönsä, tulee perittävän kuoleman jälkeen ensin järjestää perunkirjoitus ja vielä tämän jälkeen perunkirjoituksesta erillinen perinnönjakonsa, jos kuolinpesässä on osakkaita enemmän kuin yksi. Perintöverotus toimitetaan perunkirjoituksen jälkeen, kun perukirja on toimitettu verohallinnolle.  (lisää…)