Perunkirjoitus, perintöverotus, perinnönjako – kuinka kauan perinnön saaminen perillisen käyttöön kestää? Jotta perillinen saa perimänsä varallisuuden käyttöönsä, tulee perittävän kuoleman jälkeen ensin järjestää perunkirjoitus ja vielä tämän jälkeen perunkirjoituksesta erillinen perinnönjakonsa, jos kuolinpesässä on osakkaita enemmän kuin yksi. Perintöverotus toimitetaan perunkirjoituksen jälkeen, kun perukirja on toimitettu verohallinnolle. 

Perintöä saattaa joutua odottamaan perintöverotuksen hitauden vuoksi

Olen usein vastannut yllä esitettyyn kysymykseen, johon törmää varmasti jokainen perintöasioita hoitava, perunkirjoituksen uskottuna miehenä toimiva asianajaja. Yleensä merkittävin selittävä tekijä perityn omaisuuden käyttöön saamisen viivästymiselle löytyy kuolinpesän osakkaiden keskinäisistä erimielisyyksistä, joista voi pahimmillaan aiheutua vuosien selvittelyprosessi kuolinpesän sisällä. Itseäni perintöasioita hoitavana asianajajana huolestuttaa tällä hetkellä kuitenkin yhä enemmissä määrin eräs kuolinpesän osakkaista riippumaton aikaelementti – nimittäin perintöverotuksen hitaus, jolla voi myös olla vaikutuksensa perinnön käyttöön saamiseen. 

Perintöverotuksen toimittaminen ei ole edellytyksenä perinnönjaolle, mutta joissakin tapauksissa voi olla järkevää odottaa verottajan näkemystä perintöveron jakautumisesta. Lähtökohtaisesti siis perinnön voi jakaa heti, kun perunkirjoitus on tehty ja kuolinpesän tiedossa olevat vastuut on selvitetty ja velat on maksettu. Joskus kuitenkin esimerkiksi perittävän jälkeensä jättämästä monisyisestä tai tulkinnanvaraisesta testamentista taikka kuolinpesään kuuluvasta hankalasti arvostettavasta varallisuudesta voi seurata se, että perintöveropäätös on järkevää odottaa ennen perinnönjakotoimiin ryhtymistä myöhempien verotuksellisten ikävien yllätysten välttämiseksi. Ja vaikka kuolinpesä olisi jakokelpoinen heti perunkirjoituksen toimituksen jälkeen ilman perintöveropäätöksen odottamistakin, olisi mielestäni asianmukaista, että perilliset saisivat tiedon perintöveropäätöksestä mahdollisimman pian perunkirjoituksen jälkeen. 

Perintöveropäätöksen saaminen vie aikaa

Perintöverotus järjestyy nykyään valtakunnallisesti keskitetyssä Verohallinnon palvelussa, jonka kautta ymmärtääkseni kaikki Suomessa laaditut perukirjat löytävät tiensä perintöveropäätöksen pohjaksi. Muutama vuosi sitten uudistetulla keskitetyllä järjestelmällä Verohallinto on ottanut käyttöönsä digiyhteiskunnan menettelytapoja ja sähköisiä asiakirjahallinnon työkaluja. Perunkirjojen käsittelyssä uudistus alkoi lupaavasti, kun siirryttiin selkeästi ns. ”yhdelle asiointiluukulle” ja aiemmin perukirjojen mukana verotukseen lähetettävien paperisten liitteiden määrää karsittiin, mikä oli paitsi nyky-yhteiskunnan kestävän kehityksen mukaista menettelyä, myös antoi toivoa, että järjestelmästä muodostuu muutoinkin nopeampi ja notkeampi kuin vanhasta järjestelmästä. 

Toisin kuitenkin kävi – tätä nykyä Verohallinto lupailee nettisivuillaan, että perintöveropäätös saadaan noin 6-12 kuukauden kuluessa siitä, kun perukirja on toimitettu Verohallintoon. Tosiasiassa perintöveropäätöksen saaminen puolessa vuodessa taitaa olla perunkirjoituksen uskotun miehen toiveunta. Kokemukseni mukaan perintöveropäätöksen saaminen kestää säännönmukaisesti lähemmäs vuoden, ellei jopa ylikin ja tiedänpä tapauksen, jossa jo etukäteen on Verohallinnosta kerrottu, että perintöveropäätös kyseisessä tapauksessa kestää arviolta puolitoista vuotta. 

Ennen keskitettyä Verohallinnon perunkirjoituspalvelua perukirjat toimitettiin paikallisiin verotoimistoihin, jotka puskivat perintöveropäätöksen ulos pääsääntöisesti muutamassa kuukaudessa. En tiedä, onko aika tässä tapauksessa kullannut kirjoittajan muistot, mutta en muista odottaneeni ”vanhaan hyvään aikaan” perintöveropäätöksiä laatimieni perukirjojen jälkeen kuin korkeintaan puolisen vuotta.

Nuorena pankkilakimiehenä pienemmällä paikkakunnalla toimiessani minulla oli käytössäni suora puhelinnumero paikalliseen verotoimistoon, jossa tehokas ja asiakasystävällinen perintöverotuksen asiantuntija paukutti veropäätökset kasaan yleensä parissa kuukaudessa. Ennen uudistusta hieman monimutkaisemmissa kuolinpesissä aikaa saattoi kulua yli puolen vuoden, mutta tällöinkin keskusteluyhteys paikalliseen verotoimistoon tutulle käsittelijälle oli helppo pitää yllä ja saada tietoja asian etenemisestä tai vastaavasti keskustella mahdollisesta perukirjassa annettujen tietojen tarkentamisesta ja lisäselvitysten antamisesta. 

Nyt paikallinen keskusteluyhteys perintöverotusta hoitavaan tahoon on menetetty ja valtakunnallisesta palvelunumerosta vastaa asiantuntija, joka sillä kertaa on puhelinpäivystysvuorossa. Vaikka Verohallinto käsitteleekin perintöverotukseen saapuvat perukirjat tasapuolisuuden nimissä saapumisjärjestyksessä, ei perintöveropäätöstä odottavan perillisen kannalta hyvältä kuulosta se, että toisaalta Verohallinto ei nettisivujensa mukaan anna tarkkaa tietoa yksittäisten päätösten valmistumisesta. Ymmärrän toki, että vuotuisessa perukirjojen kymmentuhatpäisessä massassa ei voida jokaisesta yksittäisestä perintöveropäätöksestä antaa sitovaa valmistumisaikataulua, mutta siihen ymmärrys tahtoo loppua. 

Perinnön odotteluprosessi on harmillinen

On harmillista, että käyttäjäystävällisemmäksi ja joustavammaksi tarkoitettu, sähköisen asiakirjahallinnon työkaluja hyödyntävä palvelu on mielestäni kääntynyt itseään vastaan. Toki siinä on hyvääkin – eritoten lukuisista kopionipuista luopumisessa ja kokemukseni mukaan hyvässä asiakaspalvelussa, jota Verohallinnon palvelunumeroista perintöasioissa saa – mutta hyvän ja läpinäkyvän hallinnon periaatteiden kannalta pidän kyllä nykyistä odotteluprosessia kyseenalaisena parannuksena perintöä saaneen katsantokannalta. Yritän kuitenkin muistutella perintöveropäätöstä odottavia asiakkaita vanhalla viisaudella ”hyvää kannattaa odottaa”. Jos perintöveroprosessissa onkin harmillista hitautta, josta olisi enemmän kuin suotavaa päästä eroon, on prosessin lopputuloksena tulevissa perintöveropäätöksissä kokemukseni mukaan harvoin merkityksellisiä asiavirheitä tai korjattavaa. Ehkäpä perintöveropäätöksissä maksuun määrättävä perintöveron määrä voisi olla pienempikin, mutta se on sitten kokonaan oma blogitekstinsä.

Lue lisää perintöoikeudesta

Kirjoittaja

Reetta Pasanen
Asianajaja, varatuomari
Asianajotoimisto Askel Oy

Lisää aiheeseen liittyviä artikkeleja: