Kuluttajansuoja ja kuluttajansuojalaki

Kuluttajansuojaan ja kuluttajansuojalakiin liittyviin kysymyksiin törmää nykyään monenlaisissa asioissa, kuten erilaisten remontti- ja korjauspalveluiden hankinnassa, asumiseen liittyvien kulutushyödykkeiden kaupassa, pankki- ja vakuutuspalveluissa sekä matkustamisessa. Kuluttajan oikeuksia säännellään laajalti lainsäädännössä, tärkeimpänä lakinaan kuluttajansuojalaki. Useat kuluttajansuojalain ja monet muutkin kuluttajan oikeuksia määrittävien muiden lakien määräykset ovat pakottavia kuluttajan hyväksi. Kuluttajansuojan kehittämisessä ja toteuttamisessa on mukana useita keskeisiä toimijoita, muun muassa Kilpailu- ja kuluttajavirasto (kuluttajaneuvonta), Kuluttajariitalautakunta ja Kuluttajaliitto.

Keskeisiä kuluttajansuojaan liittyviä termejä ovat esimerkiksi kuluttajapalvelus, kulutushyödyke, hyvän tavan vastainen markkinointi, elinkeinonharjoittajan tiedonantovelvollisuus, kotimyynti ja kuluttajaluotto. Kulutushyödykkeellä tai kuluttajankaupalla yleisemminkin tarkoitetaan tavaroita, palveluksia sekä muita hyödykkeitä tai etuuksia sekä näihin liittyviä menettelykokonaisuuksia, joita tarjotaan luonnollisille henkilöille ja joita tällaiset henkilöt olennaisilta osin hankkivat yksityistä talouttaan ja kulutustaan varten.

Vaikka kuluttajien oikeuksien tiedostaminen ja suojaaminen onkin lisääntynyt tuntuvasti viime vuosikymmenien aikana, törmätään kuluttajansuojaan liittyviin ongelmiin edelleen valitettavan usein. Erityisesti etäyhteyksien kautta tapahtuva kaupanteko ja etämarkkinointi aiheuttavat ongelmatilanteita, kun tilattu tuote tai palvelus ei lopulta vastaakaan sitä, mitä etukäteen on kuluttajalle luvattu. Myös kuluttajan hankkiman palveluksen sovittua huonompi laatu tai virheellisestä palveluksesta aiheutuva välillinen, usein taloudellinen vahinko pakottavat kuluttajan ryhtymään selvittämään tarkemmin solmitun sopimuksen sisältöä sekä mahdollisuuksia saada korvausta.

Voimme auttaa päämiestä myös kuluttajansuojaan liittyvissä ongelmatilanteissa, olipa sitten kyse esimerkiksi pieleen menneestä työsuorituksesta remontin yhteydessä tai kuluttajaluoton maksuongelmiin liittyvistä hyvän perintätavan kysymyksistä. Pystymme opastamaan niin kuluttajia kuin elinkeinonharjoittajiakin näissä kysymyksissä. Kuten muissakin oikeudellisissa asioissa myös kuluttajansuojaan liittyvissä asioissa asianajajan puoleen on hyvä kääntyä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ongelmatilanteen havaittuaan, jotta asiassa päästäisiin kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan kanssa ripeästi rakentavaan vuoropuheluun asian selvittämiseksi.