Alivuokralainen ja alivuokrasuhde

Alivuokralainen ja alivuokrasuhde

Alivuokralainen ja päävuokralainen ovat osapuolia alivuokrasuhteessa, joka syntyy, kun vuokralainen luovuttaa osan vuokraamastaan huoneistosta toisen käytettäväksi vastiketta vastaan. Vaikka alivuokrasuhteessa on monia samanlaisia piirteitä kuin vuokrasuhteessa ylipäänsäkin, tulee alivuokralaisen ja päävuokralaisen keskinäisten oikeuksien ja velvollisuuksien lisäksi alivuokraustilanteessa huomioitavaksi myös alivuokrasuhteen vaikutukset alkuperäisen vuokranantajan suuntaan. Alivuokralaisen oikeuksien osalta olennaista on myös huomata hänen oikeutensa sidonnaisuus päävuokralaisen olosuhteisiin ja vuokrasuhteeseen oman vuokranantajansa kanssa.

(lisää…)