Sovintoratkaisu kiinteistökauppa- ja asuntokauppariidoissa

Sovintoratkaisu kiinteistökauppa- ja asuntokauppariidoissa

Sovintoratkaisu – miten siihen olisi mahdollista päästä, kun käsillä on kiinteistönkauppa- tai asuntokauppariita? Kiinteistö- ja asuntokauppojen riitatilanteet ovat kokemukseni mukaan muuttuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana suuntaan, jossa vaatimuksena ensisijaisesti yhä useammin on kaupan purku, johon myös liittyy tuntuviakin liitännäisiä vahingonkorvauseriä. Riitaisen kiinteistö- tai asuntokauppariidan purkaminen ratkaisuunsa saakka saattaa pahimmassa tapauksessa kestää vuosia, jos ainoana keinona selvittää syntynyt ongelmatilanne nähdään riitely ns. ”korkeimman oikeuden peräseinään saakka”.

(lisää…)
Vuokravakuus ja vuokravakuuden palautus

Vuokravakuus ja vuokravakuuden palautus

Vuokravakuuden palautus voi aiheuttaa vuokrasuhteen päättyessä vuokrasopimuksen sopijapuolten kesken erimielisyyksiä, joiden syntymiseen voi vaikuttaa ennalta vuokrasuhdetta solmittaessa ja vuokrasuhteen aikana. Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 8 §:ssä todetaan, että vuokrasopimuksessa voidaan sopia kohtuullisen vakuuden asettamisesta sen vahingon varalle, että sopijaosapuoli ei täytä vuokrasopimuksen mukaisia sopimusvelvoitteitaan. Vuokravakuus onkin yksi vuokranantajan merkittävimmistä keinoista ennakoida vuokralaisen mahdollisista laiminlyönneistä aiheutuvia vahinkoja ja tappiota. 

(lisää…)
Ostajan vastuu kiinteistö- ja asuntokaupassa ja ostajan odotusten suoja

Ostajan vastuu kiinteistö- ja asuntokaupassa ja ostajan odotusten suoja

Ostajan vastuu kiinteistö- ja asuntokaupassa jää keskustelussa usein taka-alalle myyjän vastuuseen ja velvollisuuksiin nähden. Niin maakaaressa kuin asuntokauppalaissakin ostajalle kuitenkin asetetaan selonotto-/ennakkotarkastusvelvollisuus kaupan kohteen ominaisuuksista vastinpariksi myyjän kaupan kohdetta koskevalle tiedonantovelvollisuudelle. Viime aikoina on uutisoitu paljon asuntomarkkinoiden vilkastumisesta ja siitä, että keskikokoiset kaupunkiasunnot viedään asuntomarkkinoilla käsistä. Ensiasunnoksi tyypillisesti etsittävän kokoisten keskusta-asuntojen hinnat ovat nousussa, mikä on vaikuttanut omakotitalokohteiden, myös iäkkäidenkin, suosion kasvuun kaupunkialueiden ulkopuolella. Vastaavasti viime kesä oli kesämökkikaupan varsinaista kulta-aikaa, kun kotimaan lomakohteiden ja samalla vapaa-ajan asuntojen kysyntä kasvoi koronapandemian vuoksi tuntuvasti. 

(lisää…)

Reklamaatio kiinteistö- ja asuntokaupassa: kohtuullinen reklamaatioaika

Reklamaatio kiinteistö- ja asuntokaupassa: kohtuullinen reklamaatioaika

Kiinteistö- ja asuntokaupan reklamaatio tulee usein yllättäen vastaan. Kodin hankinta ei aina onnistu ilman vastoinkäymisiä ja joskus asunto- tai kiinteistökaupan jälkeen vastahankitusta kodista voi löytyä jokin sopimuksenvastainen tai haitallinen ominaisuus, kuten kosteusvaurio tai rakennusvirhe. Kaupanteon jälkeisten virhehavaintojen ja niistä ilmoittamisen osalta sekä asuntokauppaa sääntelevässä asuntokauppalaissa että kiinteistökauppaa maakaaressa käytetään molemmissa kohtuullisen reklamaatioajan käsitettä. Yhteiskunnan tänä keväänä kohtaamassa erityisen poikkeuksellisessa tilanteessa voidaan nostaa esiin kysymys siitä, mitä mainittu kohtuullisen ajan käsite tarkoittaa tämänhetkisessä rajoitusten täyttämässä elinympäristössämme. (lisää…)