Sitooko tarjous kiinteistön kaupassa?

Sitooko tarjous kiinteistön kaupassa?

Kiinteistön kaupassa vapaamuotoinen tarjous ja siihen annettu hyväksyvä vastaus eivät sido osapuolia, mikä ei välttämättä ole jokaiselle kiinteistönkauppaa tekevälle selvää. Vapaamuotoiset käsirahatarjoukset tai sopimukset eivät siis velvoita kumpaakaan osapuolta kiinteistön kaupan tekemiseen. Tämä tarkoittaa, ettei vapaamuotoisen ostotarjouksen peruuttaminen johda käsirahan menettämiseen taikka muuhun vakiokorvaukseen. Tähän on kuitenkin mahdollisesti tulossa muutos.

(lisää…)
Kiinteistökaupan purku

Kiinteistökaupan purku

Kun kiinteistökaupan kohteessa havaitaan olennainen virhe, esimerkiksi laaja-alainen korjaustoimenpiteitä edellyttävä kosteusvaurio, tarkoittaa havainto molemmille kaupan osapuolelle tuntuvaa taloudellista uhkaa ja kuluriskiä, käytännössä jopa mahdollista kahden asunnon loukkua.

Jos virhehavainnon merkityksestä ei osapuolten kesken päästä yhteisymmärrykseen, kaupan kohteen virheen selvittämiseen liittyvän erimielisyyden pitkittyessä konkretisoituvat paitsi mainitut taloudelliset epävarmuustekijät, myös muuten yleiset epävarmuus- ja stressitekijät osapuolten elämässä.

Kiinteistökaupan vapaaehtoinen purkaminen on usein taloudellisesti raskas, mutta myös lopulta molempien osapuolten kannalta heidän etunsa mukainen tyydyttävä ratkaisu kaupan kohteen olennaisia virheitä koskevassa erimielisyydessä.

(lisää…)
Piilevä virhe asuntokaupassa ja kiinteistökaupassa

Piilevä virhe asuntokaupassa ja kiinteistökaupassa

Salainen eli piilevä virhe asuntokaupassa tai kiinteistökaupassa on niin myyjän kuin ostajankin kannalta olosuhde, johon kumpikaan kaupan osapuoli ei toivo törmäävänsä. Kaupanteon jälkeen esiin tuleva piilevä virhe tulee nimensä mukaisesti yllätyksenä kummallekin kaupan osapuolelle. Jos kaupanteon jälkeen kaupan kohteessa havaitaan esimerkiksi kosteusvaurioita rakenteissa, joiden piti ennen kaupantekoa tehdyn kuntotarkastuksen perusteella olla hyvässä kunnossa, ovat hyvät neuvot tarpeen. 

(lisää…)
Edellisen myyjän vastuu kiinteistökaupassa – ketjuuntunut kiinteistökauppariita

Edellisen myyjän vastuu kiinteistökaupassa – ketjuuntunut kiinteistökauppariita

Usein kuulee sanottavan, että kiinteistön myyjä saa jännittää ”löyhässä hirressä” viiden vuoden ajan kiinteistökaupasta mahdollisia ostajan reklamaatioita. Maakaaressa kiinteistön laatuvirheestä ilmoittamiselle säädetty yleinen viiden vuoden määräaika on käytännössä verrattain pitkä ja siinä ajassa voi kaupan osapuolten elämässä tapahtua isojakin muutoksia.

Mahdollista on, että kiinteistö vaihtaa uudelleen omistajaa hyvinkin pian aiemmin tapahtuneen kiinteistökaupan jälkeen. Tällöin voi syntyä tilanne, jossa kiinteistöllä on kaksi eri myyjätahoa (ns. välivaiheen myyjä ja häneen nähden edellinen myyjä), joiden osalta maakaaressa tarkoitettu yleinen viiden vuoden virhevastuun määräaika on edelleen avoinna. Mitä sitten tarkoittaa edellisen myyjän vastuu kiinteistökaupassa?

(lisää…)
Sovintoratkaisu kiinteistökauppa- ja asuntokauppariidoissa

Sovintoratkaisu kiinteistökauppa- ja asuntokauppariidoissa

Sovintoratkaisu – miten siihen olisi mahdollista päästä, kun käsillä on kiinteistönkauppa- tai asuntokauppariita? Kiinteistö- ja asuntokauppojen riitatilanteet ovat kokemukseni mukaan muuttuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana suuntaan, jossa vaatimuksena ensisijaisesti yhä useammin on kaupan purku, johon myös liittyy tuntuviakin liitännäisiä vahingonkorvauseriä. Riitaisen kiinteistö- tai asuntokauppariidan purkaminen ratkaisuunsa saakka saattaa pahimmassa tapauksessa kestää vuosia, jos ainoana keinona selvittää syntynyt ongelmatilanne nähdään riitely ns. ”korkeimman oikeuden peräseinään saakka”.

(lisää…)