Uusperheen perinnönjako – kuolinpesä, osakkaat ja perintö uusperheissä

Uusperheen perinnönjako – kuolinpesä, osakkaat ja perintö uusperheissä

Uusperheen perinnönjako muuttuu helposti mutkikkaaksi. Perintöoikeuden lainsäädännöllinen perusta lepää vuodelta 1965 olevan perintökaaren säännöksissä – laissa, jonka säätämisen aikaan perhekäsite rakentui vielä vahvasti ydinperheen käsitteen varaan. 2000-luvulla ydinperheiden lisäksi kotitalouksista kasvava joukko on uusperheitä, joissa entiset puolisot, nykyiset puolisot, omat lapset, toisen lapset ja yhteiset lapset muodostavat perhekokonaisuuksia, joiden keskinäisten suhteisen selvittelyyn kuolintapauksissa kymmeniä vuosia vanha perintöoikeudellinen sääntely taipuu paikoin varsin kankeasti.  (lisää…)

Perintöä odotellessa – perunkirjoitus, perinnönjako ja perintövero

Perintöä odotellessa – perunkirjoitus, perinnönjako ja perintövero

Perunkirjoitus, perintöverotus, perinnönjako – kuinka kauan perinnön saaminen perillisen käyttöön kestää? Jotta perillinen saa perimänsä varallisuuden käyttöönsä, tulee perittävän kuoleman jälkeen ensin järjestää perunkirjoitus ja vielä tämän jälkeen perunkirjoituksesta erillinen perinnönjakonsa, jos kuolinpesässä on osakkaita enemmän kuin yksi. Perintöverotus toimitetaan perunkirjoituksen jälkeen, kun perukirja on toimitettu verohallinnolle.  (lisää…)