Edunvalvontavaltuutus, testamentti ja avioehto – jokaiselle välttämättömät asiakirjat?

Edunvalvontavaltuutus, testamentti ja avioehto – jokaiselle välttämättömät asiakirjat?

Asianajajat sanovat usein, että jokaisella tulisi olla edunvalvontavaltuutus, testamentti ja avioehto, mikäli henkilö on avioliitossa. Onko tämä vain myyntipuhetta vai ovatko mainitut asiakirjat todella niin tarpeellisia, että jokaisella pitäisi tällainen asiakirjavalikoima löytyä omasta pöytälaatikosta? Mielestäni jokaiselle tekee hyvää pysähtyä miettimään, onko edunvalvontavaltuutus, testamentti ja avioehto tarpeellinen asiakirja juuri itselle. Tämä harkinta on syytä pysähtyä tekemään silloin, kun asiat ovat hyvin – silloin kun oma terveys vielä riittää asioiden hoitamiseen, kun kysymykset oman varallisuuden järjestämisestä nousevat mieleen tai kun puolison kanssa ovat asiat hyvin ja asioista voidaan avoimesti puhua. Kun asiakirjat näiltä osin ovat kunnossa, on monta huolenaihetta vähemmän murehdittavana. (lisää…)

Perintöä odotellessa – Perunkirjoitus, perinnönjako ja perintövero

Perintöä odotellessa – Perunkirjoitus, perinnönjako ja perintövero

Perunkirjoitus, perintöverotus, perinnönjako – kuinka kauan perinnön saaminen perillisen käyttöön kestää? Jotta perillinen saa perimänsä varallisuuden käyttöönsä, tulee perittävän kuoleman jälkeen ensin järjestää perunkirjoitus ja vielä tämän jälkeen perunkirjoituksesta erillinen perinnönjakonsa, jos kuolinpesässä on osakkaita enemmän kuin yksi. Perintöverotus toimitetaan perunkirjoituksen jälkeen, kun perukirja on toimitettu verohallinnolle.  (lisää…)