Salassapitosopimukset

Salassapitosopimukset

Salassapitosopimukset ja erilaiset salassapitoehdot ovat välttämätön väline yrityksen toimiessa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Salassapitosopimuksella huolehditaan ennakkoon yrityksen liikesalaisuuksien turvaamisesta. Lainsäädännössä liikesalaisuuksille annettu turva ei ole aukoton eikä salassapitovelvollisuuden rikkomisesta aiheutunut vahinko välttämättä tule täysimääräisesti korvatuksi lainsäädännön perusteella. Salassapitosopimuksessa etukäteen vahvistetulla korvauksella (sopimussakolla) pyritään estämään salassapitovelvollisuuden rikkominen.  (lisää…)