Salassapitosopimukset

Salassapitosopimukset

Salassapitosopimukset ja erilaiset salassapitoehdot ovat välttämätön väline yrityksen toimiessa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Salassapitosopimuksella huolehditaan ennakkoon yrityksen liikesalaisuuksien turvaamisesta. Lainsäädännössä liikesalaisuuksille annettu turva ei ole aukoton eikä salassapitovelvollisuuden rikkomisesta aiheutunut vahinko välttämättä tule täysimääräisesti korvatuksi lainsäädännön perusteella. Salassapitosopimuksessa etukäteen vahvistetulla korvauksella (sopimussakolla) pyritään estämään salassapitovelvollisuuden rikkominen.  (lisää…)

Osakassopimus – välttämätön osa liiketoimintaa ja riskienhallintaa

Osakassopimus – välttämätön osa liiketoimintaa ja riskienhallintaa

Osakassopimus on välttämätön osa yhtiön riskienhallintaa. Osakassopimuksessa osakeyhtiön osakkeenomistajat ja osakeyhtiö sopivat, miten yhtiön toimintakyky turvataan muuttuvissa olosuhteissa sekä miten osakkeenomistajien intressit yhteensovitetaan. Osakassopimus on hyvä laatia mahdollisimman pian osakeyhtiön perustamisen jälkeen, mieluusti jo perustamissopimuksen laatimisen yhteydessä. (lisää…)